Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt boiska szkolnego

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Projekt i kosztorys na modernizację boiska szkolnego, terenów zielonych oraz wjazdu przy Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie”

Dokumentacja:

Zaproszenie do złożenia oferty DOCXZaproszenie dokumentacja projektowa.docx

Formularz ofertyDOCzałącznik nr 1.doc
wzór umowy DOCzałącznik nr 2.doc
wzór wykazu działek DOCzałącznik nr 3.doc
wzór oświadczenia DOCzałącznik nr 4.doc
opis założeń technicznych PDFzałącznik nr 5.pdf
widok boiska PDFzałącznik nr 6.pdf
Treść zapytania nr 1DOCXzapytanie 1.docx
Treść udzielonych odpowiedziDOCXwyjasnienia tresci zaproszenia.docx

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOCXinformacja o wyborze oferty.docx
 

 

Wersja XML