Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont łazienek w ZS Niemodlin

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

Treść ogłoszenia o zamówieniu PDFogloszenie o zamowieniu 05-09-2014-1.pdf

SIWZ PDFSIWZ 05-09-2014.pdf

przedmiar i sst PDFprzedmiar i sst 05_09_2014.pdf

formularz oferty DOCformularz oferty 05-09-2014.doc

zawiadomienie o wyborze oferty PDFzawiadomienie o wyborze 22-09-2014.pdf
 

 

 

Wersja XML