Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont łazienek w ZS

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

treść ogłoszenia o zamówieniu PDFogloszenie 11-07-2014.pdf

SIWZ PDFSIWZ 11-07-2014.pdf

przedmiar i sst PDFprzedmiar i sst.pdf

 

 

Wersja XML