Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych – remontu tynków korytarzy i klatek schodowych oraz malowania korytarzy i klatek schodowych Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

Nr sprawy: ZSN.D.2100.1.2013

Zapytanie z dnia: 20.05.2013

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

 

Zakres robót określony jest w przedmiarze.

Termin składania ofert: 04.06.2013, godz. 12.00 - w sekretariacie szkoły.

 

DOCMalowanie korytarzy ZS Niemodlin zapytanie ofertowe.doc

 

PDFNIEMODLIN ZS_PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

 

PDFSST 01 Gladzie.pdf

 

PDFSST 02 Malowanie.pdf

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 774606222

Dokumentację można odebrać również w Zespole Szkół w Niemodlinie, ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin


Protokół z otwarcia ofert w dniu 04.06.2013
DOCprotokół z otwarcia ofert malowanie doc.doc
 

Wersja XML