Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia powyżej 30000 Euro

05.09.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn

Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku szkoły wraz z wiążącymi się po tej wymianie pracami remontowymi łazienek

Remont łazienek w ZS Niemodlin

11.07.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.

Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku szkoły wraz z wiążącymi się po tej wymianie pracami remontowymi łazienek

Remont łazienek w ZS

UWAGA! postępowanie zostało unieważnione

24.06.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.

Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku szkoły wraz z wiążącymi się po tej wymianie pracami remontowymi łazienek.

Remont łazienek w budynku ZS

UWAGA! postępowanie zostało unieważnione dnia 08 lipca 2014 r.

10.06.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.

Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku szkoły wraz z wiążącymi się po tej wymianie pracami remontowymi łazienek.

Remont łazienek

UWAGA! postępowanie zostało unieważnione dnia 24 czerwca 2014 r.

20.05.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.

Przeprowadzenie sędziowania jako sędzia główny podczas dwóch turniejów szachowych dla uczniów gimnazjum i liceum, organizowanych przez Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Przetarg Omnibus-sędzia szachowy

09.04.2014 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn:

Przeprowadzenie 16h zajęć terapeutycznych dla uczniów gimnazjum i liceum w ramach zajęć z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego, stanowiących część zamówienia pn: " Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ukierunkowanych na rozwój dodatkowych zainteresowań uczniów ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych oraz z poradnictwa i doradztwa zawodowego dla młodzieży uczęszczającej do Publicznego Gimnazjum i Publicznego Liceum Ogólnokształcacego Zespołu Szkół w Niemodlinie w ramach realizacji projektu pt." Omnibus Powiatu Opolskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.

Przetarg Omnibus - zajęcia z psychologiem

21.03.2014

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn:

„Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ukierunkowanych na rozwój dodatkowych zainteresowań uczniów ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych oraz z poradnictwa i doradztwa zawodowego dla młodzieży uczęszczającej do Publicznego Gimnazjum i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Niemodlinie w ramach realizacji projektu pt. „Omnibus Powiatu Opolskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Przetarg Omnibus

 

30.03.2012

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym  Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, ul. Opolska 34 w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego

Szczegóły Przetarg Omnibus - zajęcia z psychologiem

Wersja XML