Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia poniżej 30000 Euro

03.10.2019r

Wynik wyboru oferty na wykonanie ogrodzenia terenu szkoły

ODTWYBRANA OFERTA.odt
 

 

19.09.2019r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia terenu szkoły

Zaproszenie do złożenia oferty

DOC1.zaproszenie (1).doc

Przedmiar

PDF2.ZS NIEMODLIN OGRODZENIE PRZEDMIAR.pdf

Wzór umowy

DOC3.wzór umowy.doc

Formularz oferty

DOCX4.formularz oferty.docx
 

 

08.04.2016 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu boiska szkolnego

Projekt boiska szkolnego

04.10.2013

Zapytanie ofertowe na wyliczenie efektu ekologicznego termomoderniczacji

Efekt ekologiczny termomodernizacji

 

20.05.2013

Nr sprawy: ZSN.D.2100.1.2013

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych – remontu tynków korytarzy i klatek schodowych oraz malowania korytarzy i klatek schodowych Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

Roboty remontowe - malowanie korytarzy

Środki własne

Roboty zostały wykonane do 24.08.2013 przez firmę REM-BUD Andrzej Głąb, ul. Sienkiewicza, 49-100 Niemodlin

 

30.04.2012

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wymianą instalacji CO w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie w ramach projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

W ramach zamówienia publicznego BZP 99640-2012

Zapytanie ofertowe nadzór inwestorski

Projekt pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjanych Powiatu Opolskiego"

 

09.03.2012

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu z zakresu ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013

Przejdź do zapytania Tablice informacyjne

Projekt pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjanych Powiatu Opolskiego"

 

Wersja XML