Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organ prowadzący

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Opolski.

Adres:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

www.powiatopolski.pl

oswiata@powiatopolski.pl

tel. 77 54 15 116 naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

tel. 77 54 15 117(119)

Wersja XML