Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura szkoły

Dyrekcja Zespołu Szkół

- dyrektor

Działy:

- księgowość

- kadry

- sekretariat

Rada Pedagogiczna

- nauczyciele

- pedagog szkolny

- psycholog szkolny

- doradca zawodowy

- bibliotekarze

Pozostali pracownicy obsługi

- konserwator

- sprzątaczki

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Rada Szkoły

Wersja XML